Danh sách các Đề án, dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 01 - 2019
100%

STT Tên Dự án đề án Mục tiêu chính Lĩnh vưc Thời gian thực hiện  Kinh phí thực hiện 
Danh mục các Đề án
1 Bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải đặc sản tỉnh Hưng Yên - Bảo tồn nguồn gen nhãn, vải nhằm cung cấp nguồn gen phong phú để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững sản xuất nhãn, vải của tỉnh; góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn nét văn hóa, truyền thống, tri thức bản địa và cung cấp vật liệu cho các chương trình chọn tạo giống và các nghiên cứu khoa học khác.
- Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để đầu tư phát triển, bảo tồn và thương mại hóa sản phẩm từ nhãn, vải. Chú trọng bảo hộ, bảo tồn nguồn gen nhãn, vải phục vụ mục tiêu du lichj và chọn tạo giống. Tích hợp hệ thống công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc; xác thực để xây dựng cơ sở tra cứu và quản lý xác thực đầu vào, đầu ra phục vujtieeu thụ sản phẩm theo chuỗi nhằm điều tiết và phát triển thị trường nông sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.
Trồng trọt 2019-2024  50.707.163.000đ
Trong đó:
Nguồn NSNN: 16.332.363.000đ
Vốn đối ứng của nhân dân: 34.374.800.000đ 
2 Khuyến khích, ưu tiên các tổ chức, cá nhân đầu tư vào xây dựng và bảo vệ công trình đê điều kết hợp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - San lấp đầm, ao ở những vị trí sát chân đê, chống sạt trượt chân đê, mái đê, ngăn ngừa hiện tượng mạch sủi, mạch đùn, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão, lũ trước mắt cũng như lâu dài, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội.
- Tăng quỹ đất để phát triển sản xuất, tăng khả năng quay vòng của đất tại các ao, đầm trũng mà lâu nay chưa sử dụng.
- Góp phần xây dựng và phát triển mô hình "Cánh đồng liên kết sản xuất", vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với quy mô lớn.
- Góp phần xây dựng và phát triển mô hình kinh tế mới căn cứ vào đặc điểm lợi thế của từng địa phương nhu phát triển du lịch sinh thái và các dịch vụ khác đem lại lợi ích xã hội.
- Góp phần thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.
 
Đê điều, phòng chống lụt bão    856.619.000đ
Trong đó:
NS tỉnh: 25.292.000đ
Vốn xã hội hóa:
840.327.000đ 
3 Duy trì và phát triển Hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc và kết nối cung cầu các sản phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Hưng Yên - Thông tin minh bạch về sản phẩm, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, giới thiệu quảng  bá sản phẩm, kết nối cung cầu các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe người tiêu dùng; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; khuyến khích tiếp tục hình thành các mô hình, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung phát triển có thương hiệu.
- Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn.
Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 2020-2025   306.550.600.000  
4 Phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên - Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tăng nhanh diện tích nuôi thâm canh, thâm canh công nghệ cao, chú trọng hướng tăng trưởng mạnh về giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh bằng tăng năng suất, áp dụng khoa học công nghệ, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống dân sinh cho các tầng lớp nông dân nuôi trồng thủy sản. Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên, nguồn lợi thủy sản, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; chủ động quản lý rủi ro, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.D24
Thủy sản 2020-2025  1.177.600.000 (Ngân sách nhà nước) 
Danh mục các Dự án
1 Ứng dụng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS trong quản lý và cấp chứng nhận mã sô vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu và nội tiêu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - Chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng cây ăn quả chủ lực của tỉnh Hưng Yên.
- Tối ưu hóa lợi ích của tỉnh và nhân dân trong các hoạt động liên kết sản xuất, thương mại và tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp an toàn.
- Nâng cao hiệu quả quản lý NN về ATTP.
- Nâng cao nhận thức của người dân trong việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm.
- Cung cấp sản phẩm có chất lượng, an toàn và bền vững được các thị trường quốc tế chấp nhận, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm của tỉnh.
Bảo vệ thực vật 2019-2020       1.050.000.000  

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đầu tư...(05/11/2021 11:25 SA)

  Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cáo hiệu quả hệ thống công trình thuỷ lợi và cấp nước sạch tỉnh...(02/11/2021 1:44 CH)

  Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/09/2021 12:15 CH)

  Quyết định phê duyệt đề cương - dự toán chi tiết dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên...(06/09/2021 8:18 CH)

  Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông...(31/08/2021 2:54 CH)

  Quyết định phê duyệt đề cương - dự toán dự án Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết...(31/05/2021 8:22 CH)

  Quyết định phê duyệt đề cương - dự toán chi tiết dự án Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất,...(31/05/2021 7:28 CH)

  Quyết định phê duyệt đề cương - dự toán đề án Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với...(23/03/2021 7:22 CH)

  °
  765 người đang online