Về việc đăng ký tham gia hội chợ xuân kỷ hợi 2020

Đăng ngày 25 - 12 - 2019
100%

Căn cứ các thư mời của UBND tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) và các đơn vị có liên quan thông báo rộng rãi và tổ chức cho các làng nghề, doanh nghiệp, ... tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2020 và Hội chợ Xuân Canh Tý 2020.

Đề nghị các huyện, thành phố tham gia gửi Bản đăng ký  về Sở NN-PTNT trước ngày 05/01/2020.

Chi tiết như tệp đính kèm:1061.pdf

Tin mới nhất

Về việc đăng ký tham gia các Hội chợ tháng 10 năm 2020(15/09/2020 3:15 CH)

Về việc đăng ký tham gia Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019(26/11/2019 4:47 CH)

Về việc mời dự hội thảo và cung cấp danh sách đơn vị có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm(21/08/2019 4:45 CH)

Về việc đăng ký tham gia HCTL Nông nghiệp quốc tế lần thứ 19 -AgroViet2019 (21/06/2019 2:14 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ(05/03/2019 12:57 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm(09/05/2018 2:29 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018(12/03/2018 4:04 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ ocop Quảng Ninh - Xuân 2018(11/01/2018 3:12 CH)

°
797 người đang online