Về việc đăng ký tham gia Hội chợ

Đăng ngày 05 - 03 - 2019
100%

Căn cứ Thư mời tham gia Hội chợ: Dược liệu và các sản phẩm của y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất; Thương mại, nông nghiệp và Làng nghề khu vực Đồng bằng sông Hồng, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố thông báo rộng rãi tới các tổ chức, doanh nghiệp, làng nghề, .. đăng ký tham gia Hội chợ qua Sở NN-PTNT.

Chi tiết như tệp đính kèm:CV145.signed.pdf

Tin mới nhất

Về việc đăng ký tham gia các Hội chợ tháng 10 năm 2020(15/09/2020 3:15 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ xuân kỷ hợi 2020(25/12/2019 4:28 CH)

Về việc đăng ký tham gia Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019(26/11/2019 4:47 CH)

Về việc mời dự hội thảo và cung cấp danh sách đơn vị có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm(21/08/2019 4:45 CH)

Về việc đăng ký tham gia HCTL Nông nghiệp quốc tế lần thứ 19 -AgroViet2019 (21/06/2019 2:14 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm(09/05/2018 2:29 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018(12/03/2018 4:04 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ ocop Quảng Ninh - Xuân 2018(11/01/2018 3:12 CH)

°
657 người đang online