Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương Đề án thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp

Đăng ngày 19 - 06 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 866/UBND-KT2 ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng 02 Đề cương Đề án phát triển vùng sản xuất hoa, cây ăn quả tập trung tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 và Đề án phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025.

Để bản dự thảo Đề cương 02 đề án nêu trên hoàn chỉnh hơn trước khi trình UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các UBND huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến đóng góp.

Chi tiết như tệp đính kèm:cv437.signed.pdf

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên...(21/05/2022 9:33 SA)

Về việc tham gia ý kiến đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch...(09/04/2021 8:42 SA)

Xin ý kiến góp ý vào quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở...(25/12/2020 11:46 SA)

Xin ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển , nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh hưng yên đến...(27/11/2020 9:02 SA)

Về việc cung cấp thông tin Hợp tác xã phục vụ số hóa cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã nông nghiệp(30/10/2020 12:28 CH)

Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản...(22/09/2020 8:40 SA)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai...(15/09/2020 3:52 CH)

Dự thảo đề án thủy sản, hoa cây cảnh(11/06/2020 10:58 SA)

°
119 người đang online