Về việc đăng ký tham gia HCTL Nông nghiệp quốc tế lần thứ 19 -AgroViet2019

Đăng ngày 21 - 06 - 2019
100%

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế - AgroViet do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức định kỳ hàng năm. Thời gian diễn ra 26-29/9/2019 tại 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia gửi Bản đăng ký theo mẫu vê Sở trước ngày 31/7/2019

Chi tiết như tệp đính kèm:cv450.signed.pdf

Tin mới nhất

Về việc đăng ký tham gia các Hội chợ tháng 10 năm 2020(15/09/2020 3:15 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ xuân kỷ hợi 2020(25/12/2019 4:28 CH)

Về việc đăng ký tham gia Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019(26/11/2019 4:47 CH)

Về việc mời dự hội thảo và cung cấp danh sách đơn vị có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm(21/08/2019 4:45 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ(05/03/2019 12:57 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm(09/05/2018 2:29 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018(12/03/2018 4:04 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ ocop Quảng Ninh - Xuân 2018(11/01/2018 3:12 CH)

°
577 người đang online