Về việc góp ý vào dự thảo Đề án bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 12 - 07 - 2019
100%

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án "Bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải đặc sản tỉnh Hưng Yên. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Trung tâm tài nguyên thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp VN xây dựng Xong dự thảo Thuyết minh đề án nêu trên.

Để bản Dự thảo Thuyết minh Đề án được hoàn hiện hơn trước khi báo cáo UBND tỉnh, Sở đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 19/7/2019.

Chi tiết như tệp đính kèm:

cv552.signed.pdf

Thuyết minh Đề án bảo tồn nhãn vải.doc

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên...(21/05/2022 9:33 SA)

Về việc tham gia ý kiến đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch...(09/04/2021 8:42 SA)

Xin ý kiến góp ý vào quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở...(25/12/2020 11:46 SA)

Xin ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển , nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh hưng yên đến...(27/11/2020 9:02 SA)

Về việc cung cấp thông tin Hợp tác xã phục vụ số hóa cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã nông nghiệp(30/10/2020 12:28 CH)

Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản...(22/09/2020 8:40 SA)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai...(15/09/2020 3:52 CH)

Dự thảo đề án thủy sản, hoa cây cảnh(11/06/2020 10:58 SA)

°
234 người đang online