Về việc mời dự hội thảo và cung cấp danh sách đơn vị có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm

Đăng ngày 21 - 08 - 2019
100%

Căn cứ Công văn số 215/XTTM-TTSK ngày 12/8/2019 của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc mời dự Hội thảo và cung cấp danh sách đơn vị sản xuất phục vụ kết nối tiêu thụ sản phẩm, để đẩy tiêu thụ, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo đến các đơn vị có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm và tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị tham gia Hội nghị.

Chi tiết như tệp đính kèm:662.pdf

Tin mới nhất

Về việc đăng ký tham gia các Hội chợ tháng 10 năm 2020(15/09/2020 3:15 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ xuân kỷ hợi 2020(25/12/2019 4:28 CH)

Về việc đăng ký tham gia Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019(26/11/2019 4:47 CH)

Về việc đăng ký tham gia HCTL Nông nghiệp quốc tế lần thứ 19 -AgroViet2019 (21/06/2019 2:14 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ(05/03/2019 12:57 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm(09/05/2018 2:29 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018(12/03/2018 4:04 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ ocop Quảng Ninh - Xuân 2018(11/01/2018 3:12 CH)

°
739 người đang online