Quyết định công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Đăng ngày 14 - 10 - 2020
100%

Ngày 07/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1524/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Chi tiết như tệp đính kèm:11655918-12-10-2020.pdf

Tin mới nhất

Cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023(12/10/2023 3:45 CH)

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, quy định thị...(31/03/2023 7:57 SA)

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022(09/02/2023 1:14 CH)

Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi "Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hưng Yên...(30/12/2022 3:25 CH)

Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn...(06/12/2022 10:45 SA)

Quyết định công nhận 02 làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2022 - Làng nghề Mộc Chi Lăng và Làng nghề...(13/08/2022 8:37 SA)

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng yên năm 2022(19/07/2022 9:42 SA)

Quyết định quy định xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai...(30/05/2022 1:32 CH)

°
55 người đang online