Xin ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển , nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh hưng yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 27 - 11 - 2020
100%

Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt đề cương, dự toán Đề án phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Đề án phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để có cơ sở trình UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, phê duyệt Đề án, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý dự thảo Đề án trước ngày 03/12/2020.

1. Tên đề án: Phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Cơ quan quản lý, chỉ đạo thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

4. Thời gian hoàn thiện đề án: Năm 2020

5. Phạm vi thực hiện: Vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên.

Công văn:document (5).pdf

Dự thảo Đề án:Bao cao chung de an (26.11.2020.).docx

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên...(21/05/2021 9:33 SA)

Về việc tham gia ý kiến đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch...(09/04/2021 8:42 SA)

Xin ý kiến góp ý vào quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở...(25/12/2020 11:46 SA)

Về việc cung cấp thông tin Hợp tác xã phục vụ số hóa cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã nông nghiệp(30/10/2020 12:28 CH)

Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản...(22/09/2020 8:40 SA)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai...(15/09/2020 3:52 CH)

Dự thảo đề án thủy sản, hoa cây cảnh(11/06/2020 10:58 SA)

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển làng nghề, Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh...(20/02/2020 4:45 CH)

°
453 người đang online