Danh sách các Đề án, dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đăng ngày 01 - 10 - 2020
100%

TT Tên dự án, đề án Mục tiêu chính Thời gian thực hiện Kinh phí
1 Đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 Phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh theo hướng chuyên canh, gắn kết chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ, đạt năng xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp 2020-2025 Tổng vốn: 423.461.000.000 đồng; Trong đó: Vốn NSNN: 93.747.000.000 đồng
2 Dự án Tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới  phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 Tiếp tục khảo nghiệm, trình diễn các giống cây trồng mới để lựa chọn những giống cây trồng có năng suất ổn định, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện bất thuận của ngoại cảnh và sâu bệnh hại, thích ứng với biến đổi khí hậu để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng chủ lực của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị thu nhập trên một ha canh tác 2021-2025 Tổng vốn: 34.255.635.000 đồng; Trong đó: Vốn NSNN: 13.510.000.000 đồng; Vốn đối ứng của hộ nông dân và các nguồn vốn hợp pháp khác: 20.745.635.000đ
3 Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030 Phát triển chăn nuôi bền vững theo chuỗi ngành hàng gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm , xây dựng NTM đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; Giảm tỷ trọng chăn nuôi lợn, tăng tỷ trọng chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi gia súc; giảm tỷ trọng chăn nuôi hộ, tăng tỷ trọng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. 2020-2025 Tổng kinh phí: 71,930 tỷ đồng
4 Đề án phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 Phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên theo hướng hàng hóa hiệu quả và bền vững. Từng bước áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên 2020-2025 Tổng kinh phí: 105,84 tỷ đồng; Trong đó: NSNN: 35 tỷ; Nguồn vốn khác 70,84 tỷ đồng

Chi tiết như tệp đính kèm:qd818.pdfqd2386.pdfqd1987.pdfqd1990.pdf

Tin mới nhất

Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết đề án, dự án ngành nông nghiệp(26/01/2021 1:53 CH)

Kế hoạch phát triển Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021(30/09/2020 11:19 SA)

Danh sách các Đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn...(10/07/2020 8:20 SA)

Danh mục dự án ưu tiên thu hút và kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên...(17/03/2020 11:12 SA)

Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2020(09/10/2019 3:04 CH)

Danh sách các Đề án, dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(15/01/2019 2:17 CH)

Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2018(29/08/2017 3:59 CH)

Thông tin đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hưng Yên(17/06/2017 10:26 SA)

°
113 người đang online