Danh sách các Đề án, dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đăng ngày 01 - 10 - 2020
100%

TT Tên dự án, đề án Mục tiêu chính Thời gian thực hiện Kinh phí
1 Đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 Phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh theo hướng chuyên canh, gắn kết chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ, đạt năng xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp 2020-2025 Tổng vốn: 423.461.000.000 đồng; Trong đó: Vốn NSNN: 93.747.000.000 đồng
2 Dự án Tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới  phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 Tiếp tục khảo nghiệm, trình diễn các giống cây trồng mới để lựa chọn những giống cây trồng có năng suất ổn định, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện bất thuận của ngoại cảnh và sâu bệnh hại, thích ứng với biến đổi khí hậu để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng chủ lực của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị thu nhập trên một ha canh tác 2021-2025 Tổng vốn: 34.255.635.000 đồng; Trong đó: Vốn NSNN: 13.510.000.000 đồng; Vốn đối ứng của hộ nông dân và các nguồn vốn hợp pháp khác: 20.745.635.000đ
3 Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030 Phát triển chăn nuôi bền vững theo chuỗi ngành hàng gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm , xây dựng NTM đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; Giảm tỷ trọng chăn nuôi lợn, tăng tỷ trọng chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi gia súc; giảm tỷ trọng chăn nuôi hộ, tăng tỷ trọng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. 2020-2025 Tổng kinh phí: 71,930 tỷ đồng
4 Đề án phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 Phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên theo hướng hàng hóa hiệu quả và bền vững. Từng bước áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên 2020-2025 Tổng kinh phí: 105,84 tỷ đồng; Trong đó: NSNN: 35 tỷ; Nguồn vốn khác 70,84 tỷ đồng

Chi tiết như tệp đính kèm:qd818.pdfqd2386.pdfqd1987.pdfqd1990.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Hưng...(31/05/2023 7:15 SA)

Quyết định tiếp tục thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025(12/04/2023 12:04 CH)

Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị...(29/12/2022 2:50 CH)

Quyết định phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ...(09/12/2022 10:53 SA)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp...(05/12/2022 10:15 SA)

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp năm 2023(07/10/2022 8:24 SA)

Quyết định phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm...(17/08/2022 9:50 SA)

Quyết định phê duyệt đề án phát triển làng nghề hoa, cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh...(01/03/2022 9:54 SA)

°
634 người đang online