Kế hoạch phát triển Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

Đăng ngày 30 - 09 - 2020
100%

Sản xuất nông nghiệp năm 2020 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn và thách thức về diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, làm ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh và trên địa bàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: ngành NN-PTNT tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới theo hướng chuyển từ số lượng, sang chất lương, giá trị chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất trên quy mô lớn, ...góp phần nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm: kh178.pdf

Tin mới nhất

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đầu tư...(05/11/2021 11:25 SA)

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cáo hiệu quả hệ thống công trình thuỷ lợi và cấp nước sạch tỉnh...(02/11/2021 1:44 CH)

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/09/2021 12:15 CH)

Quyết định phê duyệt đề cương - dự toán chi tiết dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên...(06/09/2021 8:18 CH)

Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông...(31/08/2021 2:54 CH)

Quyết định phê duyệt đề cương - dự toán dự án Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết...(31/05/2021 8:22 CH)

Quyết định phê duyệt đề cương - dự toán chi tiết dự án Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất,...(31/05/2021 7:28 CH)

Quyết định phê duyệt đề cương - dự toán đề án Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với...(23/03/2021 7:22 CH)

°
737 người đang online