Kế hoạch phát triển Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

Đăng ngày 30 - 09 - 2020
100%

Sản xuất nông nghiệp năm 2020 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn và thách thức về diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, làm ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh và trên địa bàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: ngành NN-PTNT tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới theo hướng chuyển từ số lượng, sang chất lương, giá trị chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất trên quy mô lớn, ...góp phần nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm: kh178.pdf

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ...(09/12/2022 10:53 SA)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp...(05/12/2022 10:15 SA)

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp năm 2023(07/10/2022 8:24 SA)

Quyết định phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm...(17/08/2022 9:50 SA)

Quyết định phê duyệt đề án phát triển làng nghề hoa, cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh...(01/03/2022 9:54 SA)

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến 2025, tầm nhìn đến năm...(10/01/2022 9:55 SA)

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đầu tư...(05/11/2021 11:25 SA)

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cáo hiệu quả hệ thống công trình thuỷ lợi và cấp nước sạch tỉnh...(02/11/2021 1:44 CH)

°
623 người đang online