Kế hoạch phát triển Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

Đăng ngày 30 - 09 - 2020
100%

Sản xuất nông nghiệp năm 2020 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn và thách thức về diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, làm ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh và trên địa bàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: ngành NN-PTNT tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới theo hướng chuyển từ số lượng, sang chất lương, giá trị chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất trên quy mô lớn, ...góp phần nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm: kh178.pdf

Tin mới nhất

Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết đề án, dự án ngành nông nghiệp(26/01/2021 1:53 CH)

Danh sách các Đề án, dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2020(01/10/2020 11:21 CH)

Danh sách các Đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn...(10/07/2020 8:20 SA)

Danh mục dự án ưu tiên thu hút và kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên...(17/03/2020 11:12 SA)

Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2020(09/10/2019 3:04 CH)

Danh sách các Đề án, dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(15/01/2019 2:17 CH)

Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2018(29/08/2017 3:59 CH)

Thông tin đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hưng Yên(17/06/2017 10:26 SA)

°
94 người đang online