Đề tài khoa học do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên chủ trì

Đăng ngày 29 - 04 - 2020
100%

Ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên chủ trì đề tài:

Số Quyết định Tên đề tài Cấp quản lý Lĩnh vực Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện Kinh phí
1094/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và cải vụ thu hoạch trên giống vải lai tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Sở Khoa học và CN tỉnh Hưng Yên Trồng trọt Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên 2019-2022 310.000.000đ

 

 

 

 

 

Chi tiết như Quyết định đính kèm: 1094.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng Ngân sách Nhà nước cúa...(29/03/2023 2:54 CH)

Kết quả thực hiện mô hình thâm canh áp dụng kỹ thuật làm sớm thời điểm thu hoạch của vải lai chín...(10/06/2022 2:34 CH)

Kết quả thực hiện Dự án Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) giai đoạn 2018-2021(22/12/2021 1:56 CH)

Kết quả thực hiện Đề tài Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và dải vụ thu hoạch...(18/11/2021 4:02 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và dải vụ...(14/09/2021 8:44 SA)

Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài khoa học(09/12/2020 3:27 CH)

Nông nghiệp Hưng Yên đột phá chất lượng, giá trị(10/09/2020 10:12 SA)

CÔNG ĐIỆN KHẨN )về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19(06/04/2020 4:36 CH)

°
630 người đang online