Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 04

 

31. Tên thủ tục

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên,

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh cấp lại; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Trả kết quả TTHC

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, fax, thư điện tử (email) hoặc trực tuyến

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng kí cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại phụ lục XXXI ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT.

+ Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận hoặc công văn trả lời

Phí, lệ phí

Không quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXI ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y;

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc thú y.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y(23/11/2020 8:14 SA)

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp...(23/11/2020 8:29 SA)

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp...(23/11/2020 8:28 SA)

  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản,...(23/11/2020 8:20 SA)

  Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y(23/11/2020 8:18 SA)

  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông...(23/11/2020 8:12 SA)

  Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản(23/11/2020 8:23 SA)

  Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn(23/11/2020 8:22 SA)

  °
  1120 người đang online