Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 04

 

10.1. Tên thủ tục

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ:Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và PTNT (quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên).

Bước 2: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp lại giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì thông báo lý do không cấp lại giấy phép.

Bước 3: Trả kết quả TTHC

Cách thức thực hiện

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao từ số gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu

Thành phần, số lượng hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép.

2) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14  ngày 19/6/2017;

-Điều 16, Điều 17, Điểm a-khoản 1- Điều 30 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018.

Tin mới nhất

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc...(23/11/2020 8:56 SA)

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn...(23/11/2020 8:55 SA)

Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi...(23/11/2020 8:54 SA)

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi...(23/11/2020 8:53 SA)

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên...(23/11/2020 8:51 SA)

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa...(23/11/2020 8:52 SA)

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm...(23/11/2020 8:59 SA)

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt...(23/11/2020 8:59 SA)

°
774 người đang online