Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 02

         
2.1. Tên thủ tục

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

          Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy sản và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND cấp xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

 

Cách thức thực hiện

Không quy định

Thành phần, số lượng hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ - CP.

2) Số lượng hồ sơ: Không quy định

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

Hộ chăn nuôi tập trung, hộ nuôi trồng thủy sản.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

UBND cấp xã xác nhận vào bản kê khai

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ - CP.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định 02/2017/NĐ – CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Tin mới nhất

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã...(26/08/2021 1:10 CH)

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở...(26/08/2021 1:27 CH)

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai(23/11/2020 12:07 CH)

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh(23/11/2020 12:07 CH)

°
272 người đang online