Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hưng Yên năm 2019

Đăng ngày 11 - 02 - 2020
100%

Ngày 10/2/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, trong đó: huyện Văn Giang có 05 xã; Yên Mỹ có 01 xã, ...

Chi tiết như tệp đính kèm:273q_signed.pdf

Tin mới nhất

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh...(19/01/2022 4:43 CH)

Quyết định ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa...(01/06/2021 4:56 CH)

Quyết định phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mới kiểu mẫu...(17/05/2021 8:07 SA)

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2, năm 2020(19/02/2021 12:11 CH)

Quyết định công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:22 SA)

Quyết định công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:19 SA)

Quyết định công nhận huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn NTM năm 2018(29/10/2019 4:40 CH)

Xã Đông Tảo đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(25/10/2019 4:37 CH)

°
787 người đang online