Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển làng nghề, Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đăng ngày 20 - 02 - 2020
100%

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ các làng nghề phát triển sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường, lan tỏa nghề truyền thống trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2020, Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2020.

Để nội dung Kế hoạch được kịp thời ban hành, sát với tình hình nhiệm vụ trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nghiên cứu, tham gia góp ý kiến bằng văn bản vào các dự thảo: cv108.pdf

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên...(21/05/2021 9:33 SA)

Về việc tham gia ý kiến đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch...(09/04/2021 8:42 SA)

Xin ý kiến góp ý vào quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở...(25/12/2020 11:46 SA)

Xin ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển , nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh hưng yên đến...(27/11/2020 9:02 SA)

Về việc cung cấp thông tin Hợp tác xã phục vụ số hóa cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã nông nghiệp(30/10/2020 12:28 CH)

Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản...(22/09/2020 8:40 SA)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai...(15/09/2020 3:52 CH)

Dự thảo đề án thủy sản, hoa cây cảnh(11/06/2020 10:58 SA)

°
631 người đang online