Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/01/2021

Đăng ngày 13 - 01 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 08/01/2021 về việc lấy nước và phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2021 và Kế hoạch số 225/KH-SNN-BVTV ngày 21/12/2020 về việc thực hiện chiến dịch diệt chuật vụ xuân năm 2021; triển khai Thông báo số 219/TB-SNN ngày 7/12/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT về tên giống lúa, phân bón, thuốc diệt chuột được tỉnh hỗ trợ kinh phí năm 2021 tới toàn thể nông dân trên địa bàn tỉnh; - Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống và các loại vật tư, phân bón,... Không được để lưu thông các loại hàng giả, hàng kém chất lượng ra thị trường. - Tiến hành chăm sóc, theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên cây vụ đông đã trồng; khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ đúng theo nguyên tắc "4 đúng". - Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Huyện,
thành phố
Diện tích cầy ải, cày lật đất % diện tích cầy ải, cày lật đất theo kế hoạch Tổng diện tích trồng rau màu vụ Đông Diện tích thu hoạch cây vụ Đông
Tổng Ngô Bí các loại Lạc, đậu tương HCC, DL Dưa chuột Rau các loại
Mỹ Hào 2.800 100 65 25            
Văn Lâm 1.350 90 530 60           60
Yên Mỹ 1.200 92 804 550 100         450
Khoái Châu 900 90 1.395 500 30         470
Văn Giang 60 40 1.745 1.030 30     400   600
Ân Thi 6.090 100 1.210 920 200 390       330
Kim Động 2.900 100 862 711 190 180 10 50 40 240,6
Tiên Lữ 3.080 114 1.015 980 150 150     85 595
Phù Cừ 3.527 98 750 700 190 200 50     260
TP. Hưng Yên 150 30 900 475 340 15 70   5 45
Cộng 22.057 98 9.276 5.951 1.230 935 130 450 130 3.051

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/9/2022(21/09/2022 7:56 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/9/2022(15/09/2022 8:06 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 09/9/2022(09/09/2022 9:45 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/8/2022(30/08/2022 5:19 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/8/2022(25/08/2022 2:25 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 19/8/2022 (19/08/2022 2:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/8/2022(11/08/2022 8:46 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 01/8/2022(01/08/2022 4:46 CH)

°
657 người đang online