Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết đề án, dự án ngành nông nghiệp

Đăng ngày 26 - 01 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 2294/UBND-KT2 ngày 31/8/2020 về việc xây dựng một số Đề án, dự án thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các đơn vị tư vấn có năng lực tham gia lập đề cương chi tiết đề án, dự án ngành nông nghiệp, cụ thể như sau:

STT

Nội dung công việc

Khối lượng

1

Lập đề cương Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực làm cơ sở hỗ trợ xây dựng Atlast nông nghiệp điện tử (WEBGIS) phục vụ quản lý và định hướng nông sản hàng hóa tập trung chuyên canh gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”

01 Đề cương chi tiết Đề án

2

Lập đề cương Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và PTNT  tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025”

01 Đề cương chi tiết Dự án

Đề nghị các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia lập đề cương chi tiết Đề án, Dự án nêu trên gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên (Phòng KH-TC-TTNN) theo địa chỉ: số 01, Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trước ngày 03/02/2021, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị tham gia;

- Bảng báo giá chi tiết chi phí thực hiện;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị (được công chứng hoặc chứng thực), bao gồm:

+ Văn bản chứng minh năng lực trong công tác lập đề cương dự án.

+ Các Hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua (03 năm gần nhất)

+ Hợp đồng lao động và văn bằng chứng chỉ kèm theo.

Giao Văn phòng Sở đăng tải thông báo lên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng thông báo./.

Chi tiết như thông báo đính kèm:tb26.pdf

Tin mới nhất

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ...(08/10/2021 2:48 CH)

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập đề cương- dự toán và thẩm tra đề cương-Dự toán xây dựng...(01/09/2021 2:43 CH)

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ...(30/08/2021 2:39 CH)

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết...(11/08/2021 1:56 CH)

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ...(10/05/2021 2:37 CH)

Về việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự án phát triển nuôi cá lồng trên sông tỉnh Hưng...(16/05/2019 2:03 CH)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU(08/02/2018 3:31 CH)

°
691 người đang online