Danh sách các Đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 10 - 07 - 2020
100%

STT Tên đề án, dự án Mục tiêu Nội dung, quy mô đầu tư Đơn vị/Doanh nghiệp triển khai Thời gian triển khai Tổng mức đầu tư
(đồng)
Nguồn vốn
(đồng)
Ghi chú
NSNN Vốn khác
1 Dự án Ứng dụng Hệ thống/tiêu chuẩn OTAS trong quản lý và cấp chứng nhận mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - Chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng cây ăn quả chủ lực của tỉnh Hưng Yên để quản lý và cấp giấy chứng nhận mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu; ngăn ngừa sự giả mạo mã số vùng trồng, nguồn gốc xuất xứ.
- Đảm bảo tính minh bạch trong truy xuất và xác thực xuất xứ nguồn gốc hàng hóa bằng hệ thống thông tin quản lý bởi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP, tăng cường năng lực quản lý, kiểm tra, đánh giá, giám sát, kiểm soát chất lượng, quản lý sinh vật gây hại phục vụ xuất khẩu.
- Nâng cao nhận thức của người dân trong việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
Cấp tỉnh   2020-2025 Năm 2020: 1.050.000.000đ
Các năm tiếp theo: 500.000.000
Năm 2020: 1.050.000.000đ
Các năm tiếp theo: 500.000.000đ
   
2 Đề án Duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 -Thông tin minh bạch về sản  doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe người tiêu dùng. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp tục khuyến khích các mô hình, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung phát triển ổn định có thương hiệu. Nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác nhà nước vè ATTP trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa phàn. Là giải pháp hữu ích trong công tác thống kê, xây dựng chính sách, điều tiết sản xuất và thị trường, chống sản xuất buôn bán hàng giả, thất thu cho ngân sách nhà nước.
- Tiếp tục mở rộng, duy trì và nâng cấp phần mềm hệ thống điện tử hy.check.net.vn cho các sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh.
Cấp tỉnh   2020-2025 30.655.060.000 17.241.050.000 13.414.010.000  
3 Thiết lập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- Thiết lập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về giống thủy sản; thức ăn, thuốc thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản; dữ liệu về nuôi trồng thủy sản; dữ liệu về quan trắc, cảnh báo môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; dữ liệu về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Cấp tỉnh   2020-2021 2.630.000.000 2.630.000.000    

 

Chi tiết như các Quyết định đính kèm:qd2917.pdf    qd1526.pdf    kh114.pdf

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ...(09/12/2022 10:53 SA)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp...(05/12/2022 10:15 SA)

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp năm 2023(07/10/2022 8:24 SA)

Quyết định phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm...(17/08/2022 9:50 SA)

Quyết định phê duyệt đề án phát triển làng nghề hoa, cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh...(01/03/2022 9:54 SA)

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến 2025, tầm nhìn đến năm...(10/01/2022 9:55 SA)

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đầu tư...(05/11/2021 11:25 SA)

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cáo hiệu quả hệ thống công trình thuỷ lợi và cấp nước sạch tỉnh...(02/11/2021 1:44 CH)

°
785 người đang online