Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

Đăng ngày 28 - 01 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với mục đích nâng cao vai trò, ý thức, trách nheiẹm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về việc chấp hành pháp luật. Kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm:kh29.pdf

Tin mới nhất

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch...(09/06/2021 8:14 SA)

Công điện về việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(28/05/2021 1:56 CH)

Đồng chí Phùng Chí Kiên - Người cộng sản mẫu mực, nhà chính trị tài ba(12/05/2021 8:57 SA)

Bộ Y tế: Thực hiện ngay 8 biện pháp phòng chống COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh (07/05/2021 11:14 SA)

Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(07/05/2021 9:45 SA)

Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về...(07/05/2021 9:59 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống...(30/04/2021 8:02 SA)

Hưng Yên phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021(27/04/2021 5:16 CH)

°
108 người đang online