Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 29/01/2021

Đăng ngày 29 - 01 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 08/01/2021 về việc lấy nước và phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2021; Kế hoạch số 225/KH-SNN-BVTV ngày 21/12/2020 về việc thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ xuân năm 2021 và Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 15/01/2021 về việc triển khai trồng cây nhân dân năm 2021. - Chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ cấu giống và lịch thời vụ; chuẩn bị tốt công tác làm đất, ngâm ủ và gieo cấy lúa Xuân theo đúng quy trình kỹ thuật. - Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống và các loại vật tư, phân bón,... Không được để lưu thông các loại hàng giả, hàng kém chất lượng ra thị trường. - Chỉ đạo nông dân tiến hành các biện pháp chăm sóc cây ăn quả có múi đã thu hoạch, đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển và ra hoa tốt. - Đẩy nhanh tiến độ trồng cây rau màu vụ Xuân đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao..

Huyện,
thành phố
Làm đất lần 1 Làm đất lần 2 Ngả mạ dược Gieo mạ Diện tích thu hoạch cây vụ Đông
Tổng Dày xúc Nền cứng quy dược  Tổng Ngô Bí các loại Lạc, đậu tương HCC, DL Rau các loại
Mỹ Hào 1,500   230 50 50   65         65
Văn Lâm 320   55 20 20   95         95
Yên Mỹ 350   150       637 100   7   530
Khoái Châu 400           1,105 250 30 100 50 675
Văn Giang 15   5       1,634 48 130 26 780 650
Ân Thi 1,350   250 60 60   1,090 210 390     490
Kim Động 1,800 200   5   5 803 205 199 30 56 313
Tiên Lữ 335     8 8   1,010 150 150     710
Phù Cừ 600   70 148 148   700 190 200 50   260
TP. Hưng Yên             670 300 25 45   300
Cộng 6,670 200 760 291 286 5 7,809 1,453 1,124 258 886 4,088

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/9/2022(21/09/2022 7:56 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/9/2022(15/09/2022 8:06 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 09/9/2022(09/09/2022 9:45 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/8/2022(30/08/2022 5:19 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/8/2022(25/08/2022 2:25 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 19/8/2022 (19/08/2022 2:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/8/2022(11/08/2022 8:46 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 01/8/2022(01/08/2022 4:46 CH)

°
789 người đang online