Thông báo tình hình công tác quản lý đê điều (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 20/10/2021)

Đăng ngày 21 - 10 - 2021
100%

Theo báo cáo của Hạt Quản lý đê các huyện, thành phố từ ngày 20/9/2021 đến ngày 20/10/2021 không có vi phạm trong hành lang bảo vệ đê nào xảy ra. Tuy nhiên việc giải tỏa các vi phạm trong hành lang bảo vệ đê còn tồn đọng cũ vẫn chưa được các chấp chính quyền quan tâm xử lý dứt điểm.

Chi tiết như Thông báo đính kèm:231-BC001.pdf

Tin mới nhất

Tình hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên tháng 11 năm 2021(26/11/2021 4:44 CH)

Thông báo tình hình công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (từ ngày 20/10 đến ngày...(22/11/2021 3:51 CH)

PC-Covid là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống COVID-19(22/11/2021 3:10 CH)

Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi thư Chúc mừng 76 năm ngày truyền thống ngành nông nghiệp Việt Nam(10/11/2021 3:44 CH)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên tháng 10 năm 2021(25/10/2021 8:43 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn Quý III, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV...(04/10/2021 9:01 SA)

Thông báo tình hình công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (từ ngày 19/8 đến ngày...(22/09/2021 4:06 CH)

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh quý III năm 2021(17/09/2021 12:52 CH)

°
909 người đang online