Tình hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên tháng 10 năm 2021

Đăng ngày 25 - 10 - 2021
100%

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 và số 8 (từ ngày 9-12/10 và 13-15/10) trên địa bàn tỉnh có mưa liên tục nhiều ngày đã ảnh hưởng đến tiến độ trồng cây vụ Đông và gây ngập úng cục bộ một số diện tích cây vụ đông, cây ăn quả. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở hướng dân các địa phương và nông dân khơi thông dòng chảy, huy động tối đa các trạm bơm, phương tiện bơm hoạt động 24/24 giờ để bơm tiêu thoát nước thật nhanh và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, hạn chế những ảnh hưởng của mưa bão gây ra.

1. Trồng trọt – Bảo vệ thực vật

- Cây lúa: Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch xong, 100% diện tích lúa mùa (27.973 ha/ 27.973); năng suất ước đạt 58,2 tạ/ha.

- Cây rau màu: Đến ngày 20/10/2021, toàn tỉnh đã trồng được 5.131 ha rau màu vụ đông (đạt 60%KH), trong đó: cây ngô 1.93 ha; lạc, đậu tương 40 ha; bí xanh, bí đỏ 680 ha; dược liệu, hoa cây cảnh 735 ha, rau các loại khác 2.533ha.

Diện tích trồng ngô sớm đang trong giai đoạn trỗ cờ phun râu, diện tích trồng trên đất trồng lúa đang ở giai đoạn 5-7 lá thật một;  các cây trồng khác đang ở giai đoạn phát triển thân lá, một số diện tích trồng rau ăn lá bí ngô non đang cho thu hoạch. Hiện nay, người dân đang tiếp tục tập trung nguồn nhân lực để trồng các loại cây ưa lạnh như: Khoai tây, su hào, bắp cải, cải các loại,… và các loại rau màu ngắn ngày khác.

- Cây ăn quả

Cây nhãn, vải: Lộc thu đã thuần thục, đang bước vào giai đoạn ngủ đông, người dân đang tiến hành cải tạo vườn tạp và chuẩn bị áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm và dải vụ thu hoạch trên nhãn, vải.

Cây có múi: Đang ở giai đoạn phát triển quả và cho thu hoạch.

Cây chuối: Chuối tiêu hồng đang ở giai đoạn phát triển quả non, một số đang cho thu hoạch.

          - Bảo vệ thực vật: Công tác bảo vệ thực vật, nhất là công tác phòng trừ sâu, bệnh trên lúa cuối vụ được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt; vì vậy, không có diện tích lúa nào bị thiệt hại nặng, mất mùa do sâu, bệnh gây ra; trên rau màu, cây ăn quả, sâu bệnh gây hại nhẹ, rải rác. Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi cục BVTV tăng cường cán bộ kỹ thuật, bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân, phòng trừ kịp thời nên hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh gây ra.

2. Chăn nuôi – thuỷ sản và công tác thú y

- Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các hộ chăn nuôi phát triển đàn, tăng đàn chủ yếu ở các cơ sở đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố thời điểm hiện tại tổng đàn lợn khoảng 469.000 con (lợn nái 49.199 con, lợn thịt 418.841 con, lợn đực giống 960 con), đàn gia cầm trên 9,762 triệu con; đàn trâu, bò trên 35.390 con (trong đó bò sữa 2989 con). Chất lượng con giống được nâng lên theo hướng năng suất và chất lượng: 100% là lợn nạc và siêu nạc, trên 40% là đàn bò thịt 3 máu, gà Đông tảo và Đông tảo lai chiếm 30-35% tổng đàn gà.

 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giống và thức ăn chăn nuôi: giám định, bình tuyển, đánh giá chất lượng con giống tại huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động; tiếp nhận công bố hợp quy của 07 doanh nghiệp. Tổ chức đánh giá và cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi cho 02 doanh nghiệp.

           - Thủy sản: Sở đã chỉ đạo phòng Thủy sản phối hợp với địa phương kiểm tra, hướng dẫn nông dân các biện pháp lưu giữ giống qua đông, phòng trị bệnh cho động vật thủy sản, nuôi vỗ cá bố mẹ tại các cơ sở sản xuất giống thủy sản; dự kiến, đến 31/10/2019, toàn tỉnh đã sản xuất và kinh doanh 450 triệu con cá bột, 155 triệu con cá hương, cá giống; sản lượng cá thương phẩm ước đạt 33.900 tấn (trong đó nuôi 33.890 tấn, khai thác 55 tấn, thủy đặc sản ước đạt: 45 tấn)

- Công tác thú y:

 Trong tháng 10 trên địa bàn tỉnh, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, chưa phát hiện có dịch bệnh nguy hiểm. Đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai tiêm phòng vụ thu đông kết hợp tiêu độc khử trùng phạm vi toàn tỉnh.

Kết quả tiêm đến ngày 19/10/2021 tiêm xong các loại vắc xin: Tụ huyết trùng trâu, bò tiêm được 20.330 liều /20.330 liều đạt 100%; 02 bệnh đỏ ở lợn (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng lợn) mỗi loại tiêm được 223.600 liều /223.600 liều đạt 100%; Tai xanh ở lợn tiêm được: 129.400 liều, trong đó: (57.685 con lợn nái; 519 con lợn đực giống; 71.196 con lợn thịt) đạt 100%; hiện đang tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm được: 1.431.600 liều, trong đó: (452.008 con gà, 53.500 con ngan, 926.092 con vịt) đạt 46,32% so với kế hoạch trong diện tiêm;

Đã kiểm dịch vận  chuyển 5.930 con lợn; 164.855 con gia cầm; 110 kg bì lợn sấy; 12.004 kg lông vũ; 454.002 kg thịt gia súc, gia cầm; 117.184 kg xúc xích, thịt hun khói; 3.300 kg móng giò heo; 6.000 kg da lợn; 1.940 kg phụ phẩm động vật...; kiểm soát giết mổ được 4.269 con gia cầm; 3.054 con lợn ; dán được 726 cái tem vệ sinh thú y cho sản phẩm động vật ở cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật.

3. Công tác thủy lợi, quản lý đê điều và phòng chống lụt bão

- Thủy lợi: Sở chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL tỉnh và và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động điều tiết nước phục vụ công tác trồng rau, màu vụ Đông; chú trọng công tác kiểm tra, tu sửa công trình, máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động tốt, tổ chức giải toả ách tắc dòng chảy, sẵn sàng bơm tiêu, thoát nước khi có mưa bão xảy ra; đồng thời, tham mưu xử lý, giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi, đôn đốc các địa phương lập kế hoạch nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2021 - 2022.

- Quản lý đê điều và PCLB: Sở chỉ đạo cơ quan chuyên môn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác giải toả vi phạm Luật đê điều; trong tháng không có vi phạm hành lang bảo vệ đê nào xảy ra;  phân công cán bộ thường trực, trực ban tại theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật mực nước các sông trục, nhất là trong các đợt mưa, bão; triển khai thi công các hạng mục trong dự án đê tả sông Luộc kéo dài; đang thi công gói thầu xây lắp thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hưng Yên Tu sửa đê bị lún sụt mái đê phía sông đoạn K99+495-K99+830 đê tả Hồng, huyện Khoái Châu; Gia cố đường hành lang chân đê các đoạn từ K80+746-K81+368, K82+000-K82+590, K87+093-K87+295, K87+400-K87+565 đê tả Hồng, huyện Văn Giang và đoạn từ K97+760-K98+230 đê tả Hồng, huyện Khoái Châu: Đang tổ chức thi công, khối lượng đạt khoảng 50% kế hoạch.

4. Công tác phát triển nông thôn và xây dựng NTM

Tham mưu Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp; Thu thập thông tin HTX tham gia hệ thống thông tin theo dõi và phản hồi chính sách của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Xây dựng văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo năm về Kinh tế HTX, trang trại, liên kết sản xuất và cơ giới hóa nông nghiệp.

Thành lâp đoàn công tác cùng một số sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu tại huyện Văn Lâm và Phù Cừ.

Báo cáo Hội đồng đánh giá, xếp hạng các hồ sơ đăng ký đánh giá; xây dựng kế hoạch đánh giá, xếp hạng; đồng thời, tham mưu Hội đồng đánh giá, xếp hạng tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm năm 2021; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị đánh giá, xếp hạng, dự kiến hội nghị diễn ra vào cuối tháng 10.

6. Công tác khác

Thành lập 01 đoàn kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh chất lượng phân bón tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên dịa bàn tỉnh.

 Công tác thông tin - tuyên truyền phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Thông tấn xã Hưng Yên trong công tác thông tin tuyên truyền các mô hình, đề án, dự án đơn vị thực hiện; Tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời mở rộng, tuyên truyền quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, mô hình trình diễn, tấm gương điển hình tiên tiến,.... để nông dân trong tỉnh tham quan, học tập áp dụng sản xuất.

 Tổ chức cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn VietGap cho 7 vùng với diện tích là 82 ha bao gồm cây có múi và cây chuối cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 lớp tập huấn, hướng dẫn bảo tồn cho cán bộ quản lý và người dân các địa phương vùng trồng nhãn, vải đặc sản thuộc Đề án Bảo tồn;  xây dựng và cấp phát kinh phí hỗ trợ cho người dân tham gia mô hình trình diễn giống ngô nếp lai VN559 (7ha) thuộc Dự án Tăng cường khảo nghiệm.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến XTTM tiêu thụ sản phẩm cây có múi và sản phẩm OCOP năm 2021 vào ngày 28/10/2021; Xây dựng gian hàng trực tuyến 2D, 3D; Xây dựng website quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên “Chương trinh OCOP tỉnh Hưng Yên”

Công tác thông tin, truyền thông về quản lý chất lượng ATTP: Tổ chức 09 lớp tập huấn cho trên 400 người về kỹ thuật sản xuất, kinh doanh rau củ quả, thịt, cá an toàn theo hướng VietGAP; tổ chức hội nghị kết nối cung cầu thuộc chương trình dự án JICA cho khoảng 40 người tham gia.

Đã thu hoạch giống nếp thơm Hưng Yên để bảo quản phục vụ giống cho vụ Đông xuân.

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng đê điều và vi phạm đê điều tháng 01/2022,...(20/01/2022 3:53 CH)

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản...(19/01/2022 4:26 CH)

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022(14/01/2022 3:58 CH)

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới...(07/01/2022 1:51 CH)

Tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2021- 2022(06/01/2022 4:15 CH)

Công tác Thú y tỉnh Hưng Yên tháng 12 năm 2021(18/12/2021 10:10 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên tháng 11 năm 2021(26/11/2021 4:44 CH)

Thông báo tình hình công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (từ ngày 20/10 đến ngày...(22/11/2021 3:51 CH)

°
715 người đang online