Báo cáo tình hình thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và dải vụ thu hoạch trên giống vải lai tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên” Tháng 9/2021

Đăng ngày 14 - 09 - 2021
100%

 

 

1.

Tên nhiệm vụ:

Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và dải vụ thu hoạch trên giống vải lai tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên”

Mã số: .............................................................................................

Thuộc:

- Chương trình: …………………………………..…

- Độc lập:

- Quỹ gen:

- Nghị định thư:

- Khác (nêu cụ thể):………………………………….

2.

Ngày báo cáo

 

14 /9/2021

 

 

2.

Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hưng Yên

        Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ông Nguyễn Văn Tráng – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT.

3.

Thời gian thực hiện: 36  tháng từ tháng 3/2019 đến  tháng 3/2022.  

4.

Tổng kinh phí thực hiện 970 triệu đồng

Kinh phí từ NSNN: 970 triệu đồng

Kinh phí năm: 360 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng

5.

Phương thức thực hiện nhiệm vụ:

  • Khoán từng phần: x
  • Khoán đến sản phẩm cuối cùng:

6.

 

 

 

 

 

 

Tình hình thực hiện các nội dung, công việc chính (theo nội dung và tiến độ ghi trong Hợp đồng nhiệm vụ)

Theo tiến độ, nội dung trong thuyết minh

 

Kết quả

 

1. Nghiên cu mt s bin pháp k thut đẩy sm hơn na thi v thu hoch vi lai chín sm Phù C

- Hướng dẫn các hộ nông dân tham gia các công thức thí nghiệm tiến hành chăm sóc, cắt tỉa, tạo tán sau thu hoạch.

- Tổng hợp số liệu, tính hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm.

- Tổng hợp báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Xây dựng dự thảo Quy trình kỹ thuật thâm canh vải lai chín sớm Hưng Yên (vải lai chín sớm Phù Cừ).

 

2. Xây dựng mô hình thâm canh áp dụng làm sớm thời điểm thu hoạch của vải lai tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình thâm canh áp dụng làm sớm thời điểm thu hoạch của vải lai tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

- Hướng dẫn người dân tham gia mô hình cắt tỉa tạo tán, chăm sóc sau thu hoạch.

 

3. Tập huấn, hội nghị, hội thảo

- Chuẩn bị tài liệu, lên kế hoạch tập huấn để tổ chức hội nghị, hội thảo tập huấn kỹ thuật cho người dân khi điều kiện cho phép.

 

4. Hoàn thiện và nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu Đề tài

- Tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài.

 

           

7.

Tự nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu trong kỳ báo cáo: Đánh giá các điểm chính về: số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và các vấn đề khác

- Cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra theo thuyết minh tổng thể và kế hoạch năm 2021.

 
 

8.

Những vấn đề tồn tại cần giải quyết

9. Tình hình mua sắm (nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ…)

10.

Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong tháng tới

STT

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến

Ghi chú

1

Tiếp tục hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vải trong mô hình và các công thức thí nghiệm.

-

 

2

Tiếp tục hướng dẫn người dân cắt tỉa lần 2

Từ nay đến 25  tháng 9

 

3

Nhập số liệu, viết báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài.

-

 

4

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quy trình kỹ thuật thâm canh vải lai chín sớm Hưng Yên (vải lai chín sớm Phù Cừ).

-

 

5

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật thâm canh vải lai chín sớm cho người dân.

Tháng 10

 

11.

Kiến nghị/ đề xuất

Đề nghị Sở Khoa học & Công nghệ sớm cấp kinh phí để Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài đảm bảo đúng tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt.

 

 

 

Tin mới nhất

Báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng Ngân sách Nhà nước cúa...(29/03/2023 2:54 CH)

Kết quả thực hiện mô hình thâm canh áp dụng kỹ thuật làm sớm thời điểm thu hoạch của vải lai chín...(10/06/2022 2:34 CH)

Kết quả thực hiện Dự án Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) giai đoạn 2018-2021(22/12/2021 1:56 CH)

Kết quả thực hiện Đề tài Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và dải vụ thu hoạch...(18/11/2021 4:02 CH)

Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài khoa học(09/12/2020 3:27 CH)

Nông nghiệp Hưng Yên đột phá chất lượng, giá trị(10/09/2020 10:12 SA)

Đề tài khoa học do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên chủ trì(29/04/2020 3:18 CH)

CÔNG ĐIỆN KHẨN )về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19(06/04/2020 4:36 CH)

°
584 người đang online