Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 29/10/2021

Đăng ngày 29 - 10 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương áp dụnglinh hoạt các biện pháp kỹ thuật để mở rộng diện tích trồng cây vụ đông nhóm cây ưa lạnh gồm khoai tây, su hào, các loại rau ăn lá... khi điều kiện thời tiết thuận lợi, đảm bảohoàn thành và vượtkế hoạch; đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng; áp dụng các biện pháp chăm sóc, thâm canh cây vụ đông theo hướng sản xuất an toàn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); Bón đủ lượng, bón tập trung và cân đối; chủ động lên cao luống cho cây trồng vụ đông và cây trồng cạn, khơi thông dòng chảy kênh mương, rãnh thoát nước tạo thuận lợi cho việc tiêu úng không để hạn hoặc ngập vào các giai đoạn xung yếu của cây trồng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. -Thuhoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Chi tiết như tiến độ đính kèm:29-10-2021.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 28/01/2022(28/01/2022 3:46 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/01/2022(26/01/2022 8:31 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 14/01/2022(14/01/2022 4:38 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/01/2022(05/01/2022 4:34 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 31/12/2021 (31/12/2021 4:31 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 24/12/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (24/12/2021 2:04 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/12/2021(21/12/2021 8:23 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/12/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (15/12/2021 8:33 SA)

°
644 người đang online