Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày 15/11/2021

Đăng ngày 16 - 11 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ đông như khoai tây, bắp cải, su hào, rau ăn lá các loại; đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng; áp dụng các biện pháp chăm sóc, thâm canh cây vụ đông, cây ăn quả theo hướng an toàn, bón đủ lượng, tập trung và cân đối, chủ động lên luống cho cây vụ đông và cây trồng cạn, khơi thông dòng chảy kênh mương, rãnh thoát nước tạo thuận lợi cho việc tiêu úng.

Chi tiết như tệp đính kèm:15-11-2021.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 28/01/2022(28/01/2022 3:46 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/01/2022(26/01/2022 8:31 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 14/01/2022(14/01/2022 4:38 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/01/2022(05/01/2022 4:34 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 31/12/2021 (31/12/2021 4:31 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 24/12/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (24/12/2021 2:04 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/12/2021(21/12/2021 8:23 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/12/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (15/12/2021 8:33 SA)

°
633 người đang online