Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/12/2021

Đăng ngày 10 - 12 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công văn số 1367/NN-TrTr ngày 17/11/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ đông và công tác phục vụ sản xuất vụ Xuân 2022; Tăng cường côngtác quảnlý chất lượng giống và các loại vật tư, phân bón,... Không được để lưu thông cácloại hàng giả, hàng kém chất lượng ra thị trường.-Tiến hành chăm sóc, theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên cây vụ đông đã trồng; khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ đúng theo nguyên tắc "4 đúng"; Thuhoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Chi tiết như tệp đính kèm:10-12-2021.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2022(25/05/2022 4:56 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 29/4/2022(29/04/2022 5:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/4/2022(26/04/2022 8:12 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/4/2022(20/04/2022 10:36 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 13/4/2022(12/04/2022 8:16 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/4/2022(05/04/2022 4:08 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/3/2022(30/03/2022 10:58 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/3/2022(25/03/2022 12:35 CH)

°
1675 người đang online