Kế hoạch phòng chống bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân- Hè năm 2022

Đăng ngày 30 - 12 - 2021
100%

Thực hiện Luật Thú y, quy định của Nhà nước về tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch số 275/KH-SNN-TY ngày 29/12/2021 về phòng chống bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân- Hè năm 2022; trong đó, đối tượng tiêm phòng là tất cả các loại gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm: kh275.pdf

Tin mới nhất

V/v chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng từ nay đến cuối vụ(12/08/2022 8:38 SA)

Tăng cường công tác kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn tỉnh...(10/08/2022 8:51 SA)

Chủ động tăng đàn, phát triển đàn đảm bảo an toàn dịch bệnh, phát triển bền vững(03/08/2022 4:40 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật(26/07/2022 5:12 CH)

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản(26/07/2022 5:05 CH)

Về việc đánh giá lại sản phẩm OCOP đã được công nhận có thời hạn trong 36 tháng(15/07/2022 1:15 CH)

Chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 1(01/07/2022 9:25 SA)

Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ Mùa 2022(21/06/2022 8:07 SA)

°
744 người đang online