Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 31/12/2021

Đăng ngày 31 - 12 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quảnlý chất lượng giống và các loại vật tư, phân bón,... phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, phân phối cácloại vật tư nông nghiệp giả hoặc không đảm bảo chất lượngra thị trường; Tập trung thu hoạch nhữngcây trồng vụ đông, câyăn quảđã đến thời kỳ thu hoạch đảm bảo năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm;Tiếp tục trồng gối lứa các loại rau ưa lạnh ngắn ngày như cải canh, cải ngọt... đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm trước và sau Tết Nguyên Đán.

Chi tiết như Tiến độ đính kèm:31.12.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/8/2022(11/08/2022 8:46 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 01/8/2022(01/08/2022 4:46 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/7/2022(26/07/2022 8:04 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/7/2022(15/07/2022 9:54 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/7/2022(11/07/2022 2:32 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 27/4/2022(27/06/2022 8:43 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/6/2022(21/06/2022 8:12 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 13/6/022(13/06/2022 10:23 SA)

°
805 người đang online