Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2, năm 2020

Đăng ngày 19 - 02 - 2021
100%

Ngày 19/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2, năm 2020.

Quyết định công nhận 12 xã thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh  đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2, năm 2020.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:591.pdf

Tin mới nhất

Quyết định quy định xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai...(30/05/2022 1:32 CH)

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh...(19/01/2022 4:43 CH)

Quyết định ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa...(01/06/2021 4:56 CH)

Quyết định phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mới kiểu mẫu...(17/05/2021 8:07 SA)

Quyết định công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:22 SA)

Quyết định công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:19 SA)

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hưng Yên năm 2019(11/02/2020 10:21 SA)

Quyết định công nhận huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn NTM năm 2018(29/10/2019 4:40 CH)

°
273 người đang online