Về việc tổ chức các hoạt động kinh tế -xã hội trang trạng thái bình thường mới

Đăng ngày 11 - 03 - 2021
100%

Căn cứ tình hình đã được kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 450/UBND-KGVX ngày 10/3/2021 yêu cầu các cơ quan nhà nước thực hiện phòng, chống dịch, kiên trì thực hiện "mục tiêu kép", kiên quyết giữ vững địa bàn an toàn, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan ra cộng đồng, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới.

Chi tiết như tệp đính kèm:450.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch riển khai thực hiện Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021(17/09/2021 9:43 CH)

Công điện tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh ngày 02/9(01/09/2021 4:43 CH)

Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ,...(04/08/2021 10:30 SA)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19(02/08/2021 5:09 CH)

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19(02/08/2021 5:07 CH)

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về...(12/07/2021 7:47 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng,...(25/06/2021 10:55 CH)

Tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới(19/06/2021 7:56 SA)

°
851 người đang online