Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương nhiệm vụ, dự toán đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 11 - 03 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng hoàn thiện dự thảo Đề cương Đề án Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Để bản Đề cương trên được hoàn chỉnh trước khi trình UBND tỉnh, Sở NN-PTNT đề nghị các đơn vị liên quan tham gia, góp ý vào dự thảo Đề cương.

Ý kiến tham gia gửi về Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên trước ngày 18/03/2021.

Chi tiết như tệp đính kèm:173.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(19/05/2021 8:28 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và...(17/05/2021 1:05 CH)

Tăng cường giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(14/05/2021 2:30 CH)

Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/05/2021 3:14 CH)

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho các cơ sở gây nuôi động vật rừng trước diễn biến phức tạp...(12/05/2021 11:00 SA)

Chủ động phòng trừ Rầy nâu – rầy lưng trắng, bệnh bạc lá và sâu, bệnh khác hại lúa Xuân trên địa...(10/05/2021 11:28 SA)

Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay trên địa bàn tỉnh...(10/05/2021 10:34 SA)

Về việc chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Xuân và cây nhãn,vải tỉnh Hưng Yên(28/04/2021 4:58 CH)

°
20 người đang online