Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/03/2021

Đăng ngày 15 - 03 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp chăm sóc, bón thúc, dặm, tỉa đảm bảo mật độ, bón thúc đúng quy trình cho trà lúa gieo cấy sau. - Chủ động kiểm tra bệnh đạo ôn lá tại các vùng lúa hay bị bệnh đạo ôn hoặc trên các giống lúa nhiễm.Tiếp tục đặt bả diệt chuột bổ sung đợt 2 tại những nơi mật độ chuột cao, vẫn còn chuột gây hại. - Chủ động phòng trừ sớm các bệnh: sương mai, thán thư trên cây nhãn, vải; sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh ... trên cây có múi theo hướng dẫn của Chi cục BVTV để bảo vệ hoa và quả non. - Chỉ đạo nông dân đẩy mạnh trồng rau màu vụ Xuân theo khung thời vụ cho phép, đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.

Huyện, thị xã
thành phố
Chăm sóc lần 1 Chăm sóc lần 2 Diện tích trồng rau vụ Xuân Trồng cây nhân dân (cây) Ước số lượng chuột chết (con)
Ngô Lạc, đậu tương HCC, DL Rau các loại Tổng Cây bóng mát Cây ăn quả Tổng
Mỹ Hào 3.000 2.000     10 25 35 4.000 4.500 8.500 309.000
Văn Lâm 2.000 1.000       180 180 3.000 12.000 15.000 151.680
Yên Mỹ 2.432 1.300 100 5   650 755 3.000 18.500 21.500 203.400
Khoái Châu 1.500 800 250 300 500 450 1.500 2.750 12.250 15.000 772.345
Văn Giang 110 30 18   820 360 1.198 3.000 21.000 24.000 183.401
Ân Thi 7.300 7.300       150 150 2.500 12.000 14.500 795.412
Kim Động 3.500 2.000 170 80 50 280 580 2.000 19.000 21.000 648.500
Tiên Lữ 3.500 2.150 70 50   465 585 2.000 16.000 18.000 262.353
Phù Cừ 3.602 3.602 139 42   319 500 550 2.700 3.250 692.637
TP. Hưng Yên 881 670 10     350 360 3.900 10.000 13.900 278.930
Cộng 27.825 20.852 757 477 1.380 3.229 5.843 26.700 127.950 154.650 4.297.658

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (11/10/2021 4:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (06/10/2021 9:08 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 01/10/2021(01/10/2021 8:41 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 20/9/2021(22/09/2021 10:13 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2021(13/09/2021 1:21 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 06/9/2021(06/09/2021 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 30/8/2021(30/08/2021 3:54 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 16/08/2021(16/08/2021 8:23 SA)

°
65 người đang online