Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu gđ 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 30 - 03 - 2021
100%

Ngày 17/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UBND về "Bộ tiêu chí tạm thời về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tính đến nay, toàn tỉnh có 20 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương, cơ sở trong quá trình tổ chức xây dựng, đánh giá và công nhận các thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành "Bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên". Để Bộ tiêu chí đảm bảo chất lượng, Sở NN-PTNT đề nghị các đơn vị liên quan tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ tiêu chí.

Chi tiết như tệp đính kèm:237.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(19/05/2021 8:28 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và...(17/05/2021 1:05 CH)

Tăng cường giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(14/05/2021 2:30 CH)

Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/05/2021 3:14 CH)

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho các cơ sở gây nuôi động vật rừng trước diễn biến phức tạp...(12/05/2021 11:00 SA)

Chủ động phòng trừ Rầy nâu – rầy lưng trắng, bệnh bạc lá và sâu, bệnh khác hại lúa Xuân trên địa...(10/05/2021 11:28 SA)

Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay trên địa bàn tỉnh...(10/05/2021 10:34 SA)

Về việc chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Xuân và cây nhãn,vải tỉnh Hưng Yên(28/04/2021 4:58 CH)

°
596 người đang online