Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 31/03/2021

Đăng ngày 31 - 03 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề UBND các huyện,thị xã, thành phố tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo và phòng trừ hiệu quả các đối tượng bệnh hại trên cây trồng theo hướng dẫn của Chi cục BVTV. Theo dõi chặt chẽ sự phát sinh và phát triển của bệnh đạo ôn, đặc biệt ở trên các giống lúa nhiễm và diện lúa gieo cấy sớm để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời khi bệnh chớm xuất hiện; Các đối tượng: bệnh sương mai thán thư, sâu đo, bọ xít trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh ... trên cây có múi để bảo vệ hoa và quả non. - Tiếp tục đặt bả diệt chuột bổ sung đợt 2 tại những nơi mật độ chuột cao, vẫn còn chuột gây hại. - Chỉ đạo nông dân đẩy mạnh trồng rau màu vụ Xuân theo khung thời vụ cho phép, đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.

Huyện, thị xã
thành phố
Diện tích trồng rau vụ Xuân Thu hoạch rau vụ Xuân Trồng cây nhân dân (cây) Diệt chuột đợt 2
(ước số lượng chuột chết)
Ngô Dưa các loại Lạc, đậu tương HCC, DL Rau các loại Tổng Cây bóng mát Cây ăn quả Tổng % Kế hoạch
Mỹ Hào       10 25 35   4.000 4.500 8.500 63 65.200
Văn Lâm   20   160 238 418   4.000 15.000 19.000 93 49.760
Yên Mỹ 100   5   650 755 30 3.000 18.500 21.500 116 43.900
Khoái Châu 250   300 500 450 1.500   2.750 12.250 15.000 100 125.123
Văn Giang 18   16 854 639 1.527 230 3.000 21.000 24.000 117 25.410
Ân Thi         190 190   3.500 20.500 24.000 102 206.515
Kim Động 170   80 50 295 595   2.000 19.000 21.000 108 40.300
Tiên Lữ 70 40 50   425 585 65 2.000 16.000 18.000 100 75.310
Phù Cừ 139 31 42    310 522 106 710 52.445 53.155 217 126.034
TP. Hưng Yên 10       366 376   5.000 12.000 17.000 79 112.623
Cộng 757 91 493 1.574 3.588 6.503 431 29.960 191.195 221.155 113 870.175

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (11/10/2021 4:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (06/10/2021 9:08 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 01/10/2021(01/10/2021 8:41 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 20/9/2021(22/09/2021 10:13 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2021(13/09/2021 1:21 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 06/9/2021(06/09/2021 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 30/8/2021(30/08/2021 3:54 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 16/08/2021(16/08/2021 8:23 SA)

°
550 người đang online