Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2021

Đăng ngày 05 - 03 - 2021
100%

Ngày 04/03/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-SNN kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Nội dung chính của Kế hoạch:

- Quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI của Bộ Chính trị, ...

- Chủ động ngăn chặn tham nhũng, góp phần xây dựng tổ chức cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với việc lợi dụng chức vụ, quyền hành của CBCCVC.

Chi tiết như tệp đính kèm:48.pdf

Tin mới nhất

Về việc tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2021(14/07/2021 9:02 SA)

Tập trung phòng, chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Áp...(07/07/2021 9:23 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh cúm gia cầm...(06/07/2021 12:09 CH)

Đăng ký sản phẩm tham dự hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021(06/07/2021 8:05 SA)

Về việc chủ động ứng phó với mùa mưa bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2021(24/06/2021 11:05 CH)

Tập trung chỉ đạo các biện pháp chăm sóc cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(18/06/2021 10:03 SA)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(19/05/2021 8:28 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và...(17/05/2021 1:05 CH)

°
783 người đang online