Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2021

Đăng ngày 05 - 03 - 2021
100%

Ngày 04/03/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-SNN kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Nội dung chính của Kế hoạch:

- Quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI của Bộ Chính trị, ...

- Chủ động ngăn chặn tham nhũng, góp phần xây dựng tổ chức cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với việc lợi dụng chức vụ, quyền hành của CBCCVC.

Chi tiết như tệp đính kèm:48.pdf

Tin mới nhất

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2022(23/09/2022 2:29 CH)

Lập kế hoạch nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023(22/09/2022 3:13 CH)

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện việc bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng...(09/09/2022 2:42 CH)

Về việc rà soát tình hình thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2022(26/08/2022 4:57 CH)

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh...(25/08/2022 10:19 SA)

V/v chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng từ nay đến cuối vụ(12/08/2022 8:38 SA)

Tăng cường công tác kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn tỉnh...(10/08/2022 8:51 SA)

Chủ động tăng đàn, phát triển đàn đảm bảo an toàn dịch bệnh, phát triển bền vững(03/08/2022 4:40 CH)

°
770 người đang online