Về việc tham gia ý kiến đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 09 - 04 - 2021
100%

Thực hiện Thông báo số 45-TB/TU ngày 18/01/2021 của Tỉnh ủy về phân công các đồng chí chủ trì, cơ quan xây dựng các chương trình, đề án trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Để hoàn thiện Đề án trên, báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án.

Chi tiết như tệp đính kèm:đa.pdf

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên...(21/05/2022 9:33 SA)

Xin ý kiến góp ý vào quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở...(25/12/2020 11:46 SA)

Xin ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển , nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh hưng yên đến...(27/11/2020 9:02 SA)

Về việc cung cấp thông tin Hợp tác xã phục vụ số hóa cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã nông nghiệp(30/10/2020 12:28 CH)

Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản...(22/09/2020 8:40 SA)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai...(15/09/2020 3:52 CH)

Dự thảo đề án thủy sản, hoa cây cảnh(11/06/2020 10:58 SA)

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển làng nghề, Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh...(20/02/2020 4:45 CH)

°
339 người đang online