Về việc chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Xuân và cây nhãn,vải tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 28 - 04 - 2021
100%

Căn cứ thực tế kiểm tra đồng ruộng và báo cáo kết quả điều tra dự tính, dự báo của Chi cục bảo vệ thực vật cho thấy sâu, bệnh hại và cây ăn quả nhãn, vải đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây hại gia tăng trong thời gian tới.

Một số sâu bệnh hại như: bệnh đạo ôn hại lá trên diện tích nhiễm cơ bản được khống chế tốt, sâu cuốn lá nhỏ vũ hóa kéo dài, có sự chênh lệch về thời gian giữa các vùng sinh thái, bướm đẻ trứng tập trung từ ngày 26/4-3/5/2021, ... sâu đục cuống quả lứa 2 trên nhãn, vải vũ hóa kéo dài, sâu non nở rộ nhất từ 28/4-5/5/2021 gây hại với mật độ cao hơn, ....

Để bảo vệ lúa xuân và cây ăn quả, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do sâu, bênh gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo Phòng NN-PTNT (Kinh tế), Trạm bảo vệ thực vật và đơn vị chuyên môn liên quan đến huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự báo chính xã điểm phát sinh sâu, bệnh ...

- Tuyên truyền, đôn đốc, vận động nông dân tăng cường tự kiểm tra ruộng, vườn của gia đình, đặc biệt quan tâm tới các đối tượng sâu bệnh: đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ ...

- Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật tăng cường kiểm tra đồng ruộng kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, đại lý thuốc BVTV cung ứng đủ, đảm bảo số lượng, chất lượng các loại thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

...

Chi tiết như Công văn đính kèm:337.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(19/05/2021 8:28 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và...(17/05/2021 1:05 CH)

Tăng cường giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(14/05/2021 2:30 CH)

Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/05/2021 3:14 CH)

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho các cơ sở gây nuôi động vật rừng trước diễn biến phức tạp...(12/05/2021 11:00 SA)

Chủ động phòng trừ Rầy nâu – rầy lưng trắng, bệnh bạc lá và sâu, bệnh khác hại lúa Xuân trên địa...(10/05/2021 11:28 SA)

Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay trên địa bàn tỉnh...(10/05/2021 10:34 SA)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu gđ 2021-2025, trên...(30/03/2021 8:47 SA)

°
630 người đang online