Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 05/04/2021

Đăng ngày 05 - 04 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo và phòng trừ hiệu quả các đối tượng bệnh hại trên cây trồng theo hướng dẫn của Chi cục BVTV. Theo dõi chặt chẽ sự phát sinh và phát triển của bệnh đạo ôn, đặc biệt ở trên các giống lúa nhiễm và diện lúa gieo cấy sớm để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời khi bệnh chớm xuất hiện; Các đối tượng: bệnh sương mai thán thư, sâu đo, bọ xít trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh ... trên cây có múi để bảo vệ hoa và quả non. - Tiếp tục đặt bả diệt chuột bổ sung đợt 2 tại những nơi mật độ chuột cao, vẫn còn chuột gây hại. - Chỉ đạo nông dân đẩy mạnh trồng rau màu vụ Xuân theo khung thời vụ cho phép, đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.

Huyện, thị xã
thành phố
Tình hình sâu bệnh hại
(Bệnh Đạo ôn)
Diện tích trồng rau vụ Xuân Thu hoạch rau vụ Xuân Trồng cây nhân dân (cây) Diệt chuột đợt 2
(ước số lượng chuột chết)
Ngô Dưa các loại Lạc, đậu tương HCC, DL Rau các loại Tổng Cây bóng mát Cây ăn quả Tổng % Kế hoạch
DTN Trung bình Nhiễm nặng Phòng trừ
Mỹ Hào 175 175   560       10 25 35   4.000 4.500 8.500 63 65.200
Văn Lâm 2 2   1,5   20   160 238 418   4.000 15.000 19.000 93 49.760
Yên Mỹ 4,2 4,2   3 100   5   650 755 80 3.000 18.500 21.500 116 54.400
Khoái Châu 12 12     250   300 500 450 1.500 30 2.750 12.250 15.000 100 287.955
Văn Giang 50 50   60 18   16 854 639 1.527 250 3.000 21.000 24.000 117 51.326
Ân Thi 2,5 2,5   3         190 190   3.500 20.500 24.000 102 206.515
Kim Động         170   80 50 315 615 90 2.000 23.000 25.000 128 40.300
Tiên Lữ 3 2,9 0,1 3 70 40 50   450 610 130 2.000 16.000 18.000 100 75.310
Phù Cừ 12 12   10 139 31 42    310 522 134 710 52.445 53.155 217 126.034
TP. Hưng Yên         10       371 381 10 5.000 13.000 18.000 84 112.623
Cộng 260,7 260,6 0,1 640,5 757 91 493 1.574 3.638 6.553 724 29.960 196.195 226.155 116 1.069.423

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (11/10/2021 4:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (06/10/2021 9:08 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 01/10/2021(01/10/2021 8:41 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 20/9/2021(22/09/2021 10:13 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2021(13/09/2021 1:21 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 06/9/2021(06/09/2021 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 30/8/2021(30/08/2021 3:54 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 16/08/2021(16/08/2021 8:23 SA)

°
587 người đang online