Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 07/05/2021

Đăng ngày 07 - 05 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, đia phương thực hiện tốt công văn số 337/SNN-BVTV ngày 28/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa xuân và cây nhãn, vải. Theo dõi diễn biến bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống nhiễm, chủ động phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống nhiễm khi lúa trỗ được 3-5% số bông, nhất là thời điểm lúa trỗ gặp mưa, độ ẩm không khí cao. Theo dõi chặt chẽ sự phát sinh phát triển của rầy nâu, rầy lưng trắng cuối vụ và có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. - Thường xuyên kiểm tra và phun phòng trừ kịp thời sâu đục thân, sâu đục cuống quả trên nhãn, vải; nhện đỏ trên cây có múi. Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh phải theo nguyên tắc 4 đúng, tuân thủ thời gian cách ly sau phun thuốc, đảm bảo an toàn thực phẩm. - Chỉ đạo nông dân thu hoạch rau màu vụ Xuân đến kỳ thu hoạch và triển khai rau màu vụ hè đảm bảo đủ nguồn thực phẩm theo nhu cầu.

Huyện, thị xã
thành phố
Diện tích lúa trỗ Tình hình sâu bệnh hại       Diện tích trồng rau vụ Xuân Thu hoạch rau màu Xuân
Bệnh Đạo ôn cổ bông Bệnh khô vằn Rầy nâu - RLT Sâu cuốn lá
DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
DTN Nhiễm nặng Phòng trừ DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
Mỹ Hào 1.500 15   25 280 24 270 37   37 75   75 35  
Văn Lâm 900 3   17 120 7 120 10   9 32   30 418 190
Yên Mỹ 550     15 180 5 200       15   5 755 300
Khoái Châu 250       170   250 22   22 5   5 1.500 170
Văn Giang         11   13       10 0,6 8 z 705
Ân Thi 5.950     1065 605 5 985       2   1 190 160
Kim Động 2.000 40 2 260 1000 40 700       35   30 620 330
Tiên Lữ 2.450     68 129   153 5   5 150   150 610 325
Phù Cừ 2.335 1,5   62 330 25 460             540 260
TP. Hưng Yên 400       84 11 255 8,5   6,5 48   39 381 193
Cộng 16.335 60   1.512 2.909 117 3.406 83   79,5 372,0 0,6 343,0 5.049 2.633

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (11/10/2021 4:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (06/10/2021 9:08 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 01/10/2021(01/10/2021 8:41 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 20/9/2021(22/09/2021 10:13 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2021(13/09/2021 1:21 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 06/9/2021(06/09/2021 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 30/8/2021(30/08/2021 3:54 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 16/08/2021(16/08/2021 8:23 SA)

°
752 người đang online