Chủ động phòng trừ Rầy nâu – rầy lưng trắng, bệnh bạc lá và sâu, bệnh khác hại lúa Xuân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 10 - 05 - 2021
100%

Đến thời điểm hiện tại, các đối tượng sâu bệnh, bệnh hại lúa đã được kiểm soát tốt. Song hiện nay lúa Xuân đang thời kỳ trỗ bông – đông sữa, một số đối tượng sâu, bệnh hại lúa đang phát sinh, phát triển gia tăng như rầy nâu – rầy lưng trắng; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn.

Để bảo vệ cho các trà lúa Xuân năm 2021 đạt năng suất, chất lượng cao, hạn chế tối đa các tác hại của sâu bệnh, bệnh hại lúa. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo:

- Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, trừ sâu bệnh hại lúa Xuân và  cây nhãn, vải.

- Phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật tăng cường kiểm tra đồng ruộng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ), theo dõi chặt chẽ diễn biến của đối tượng sâu bệnh hại lúa, đặc biệt là rầy nâu – rầy lưng trắng, bệnh bạc lá.

- Đôn đốc nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và chủ động phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ.

Chi tiết như công văn đính kèm:VV chủ động phòng trừ Rầy nâu-RLT- bạc lá và SB khác hại lúa xuân.pdf

 

Tin mới nhất

Về việc báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm...(29/07/2021 10:34 SA)

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm(27/07/2021 9:40 SA)

Về việc tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2021(14/07/2021 9:02 SA)

Tập trung phòng, chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Áp...(07/07/2021 9:23 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh cúm gia cầm...(06/07/2021 12:09 CH)

Đăng ký sản phẩm tham dự hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021(06/07/2021 8:05 SA)

Về việc chủ động ứng phó với mùa mưa bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2021(24/06/2021 11:05 CH)

Tập trung chỉ đạo các biện pháp chăm sóc cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(18/06/2021 10:03 SA)

°
594 người đang online