Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 13 - 05 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai đợt khử trùng môi trường nuôi trồng thủy sản, để chủ động trong công tác phòng, chống, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh thủy sản gây ra, tạo cho môi trường nuôi trồng thủy sản được đảm bảo, góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thời gian triển khai: từ 25/5-10/6/2021

Để triển khai có hiệu quả Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xuân – hè năm 2021 của Sở NN-PTNT;đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những bệnh thủy sản thường xảy ra và các biện pháp phòng, tránh; không vứt xác thủy sản chết ra môi trường; không xả thải nước từ ao nuôi bị bệnh sang các vùng nước khác; …; tiến hành thống kê, rà soát diện tích các lồng, ao, đầm, … nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, trọng điểm, mức độ thâm canh cao để triển khai thực hiện khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của Chi cục Thú y tỉnh.

2. Khi nhận được hóa chất khử trùng thủy sản, yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường nuôi trồng thủy sản đến các hộ đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật.

3. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với cơ quan thú y để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định.

Chi tiết như Công văn đính kèm:392.pdf

Tin mới nhất

Về việc tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2021(14/07/2021 9:02 SA)

Tập trung phòng, chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Áp...(07/07/2021 9:23 SA)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh cúm gia cầm...(06/07/2021 12:09 CH)

Đăng ký sản phẩm tham dự hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021(06/07/2021 8:05 SA)

Về việc chủ động ứng phó với mùa mưa bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2021(24/06/2021 11:05 CH)

Tập trung chỉ đạo các biện pháp chăm sóc cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(18/06/2021 10:03 SA)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(19/05/2021 8:28 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và...(17/05/2021 1:05 CH)

°
684 người đang online