Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 13 - 05 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai đợt khử trùng môi trường nuôi trồng thủy sản, để chủ động trong công tác phòng, chống, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh thủy sản gây ra, tạo cho môi trường nuôi trồng thủy sản được đảm bảo, góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thời gian triển khai: từ 25/5-10/6/2021

Để triển khai có hiệu quả Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xuân – hè năm 2021 của Sở NN-PTNT;đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những bệnh thủy sản thường xảy ra và các biện pháp phòng, tránh; không vứt xác thủy sản chết ra môi trường; không xả thải nước từ ao nuôi bị bệnh sang các vùng nước khác; …; tiến hành thống kê, rà soát diện tích các lồng, ao, đầm, … nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, trọng điểm, mức độ thâm canh cao để triển khai thực hiện khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của Chi cục Thú y tỉnh.

2. Khi nhận được hóa chất khử trùng thủy sản, yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường nuôi trồng thủy sản đến các hộ đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật.

3. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với cơ quan thú y để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định.

Chi tiết như Công văn đính kèm:392.pdf

Tin mới nhất

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2022(23/09/2022 2:29 CH)

Lập kế hoạch nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023(22/09/2022 3:13 CH)

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện việc bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng...(09/09/2022 2:42 CH)

Về việc rà soát tình hình thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2022(26/08/2022 4:57 CH)

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh...(25/08/2022 10:19 SA)

V/v chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng từ nay đến cuối vụ(12/08/2022 8:38 SA)

Tăng cường công tác kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn tỉnh...(10/08/2022 8:51 SA)

Chủ động tăng đàn, phát triển đàn đảm bảo an toàn dịch bệnh, phát triển bền vững(03/08/2022 4:40 CH)

°
772 người đang online