Quyết định phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 17 - 05 - 2021
100%

Ngày 17/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1152/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trong đó có 43 xã của 10 huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, huyện Văn Giang có 5 xã (Mễ Sở, Phụng Công, Thắng Lợi, Long Hưng, Xuân Quan); Văn Lâm có 4 xã (Tân Quang, Đình Dù, Trưng Trắc, Lạc Hồng); thị xã Mỹ Hào có 2 xã (Hòa Phong và Xuân Dục); Yên Mỹ có 3 xã (Giai Phạm, Yên Phú, Nghĩa Hiệp); Khoái Châu có 6 xã (Tân Dân, Bình Minh, Thuần Hưng, Ông Đình, Đông Kết, Dân Tiến); Ân Thi có 1 xã (Nguyễn Trãi); Kim Động có 5 xã (Hiệp Cường, Đồng Thanh, Thọ Vinh, Ngọc Thanh, Đức Hợp); Phù Cừ có 10 xã (Tam Đa, Đình Cao, Phan Sào Nam, Tống Phan, Tiên Tiến, Nhật Quang, Minh Tiến, Minh Tân, Minh Hoàng, Đoàn Đào); Tiên Lữ có 3 xã (Nhật Tân, Dị Chế, Hải Triều); Thành phố Hưng Yên có 4 xã (Hồng Nam, Quảng Châu, Phương Chiểu, Phú Cường).

Chi tiết như Quyết định đính kèm:1152.pdf

Tin mới nhất

Quyết định công nhận 02 làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2022 - Làng nghề Mộc Chi Lăng và Làng nghề...(13/08/2022 8:37 SA)

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng yên năm 2022(19/07/2022 9:42 SA)

Quyết định quy định xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai...(30/05/2022 1:32 CH)

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh...(19/01/2022 4:43 CH)

Quyết định ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa...(01/06/2021 4:56 CH)

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2, năm 2020(19/02/2021 12:11 CH)

Quyết định công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:22 SA)

Quyết định công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:19 SA)

°
831 người đang online