Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2021

Đăng ngày 25 - 05 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa Xuân đã chín theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Tiếp tục theo dõi rầy phát sinh trên diện tích lúa đang chắc xanh đến hết giai đoạn lúa đỏ đuôi và bệnh bạc lá,đốm sọc vi khuẩn sau những đợt mưa dông, trên các giống nhiễm. - Tiếp tục theo dõi, phòng trừ sâu, bệnh trên cây rau màu, nhãn, cây có múi và cây ăn quả khác. - Đảm bảo đủ nước để lúa vào chắc được thuận lợi, đồng thời cũng thuận lợi cho công tác phòng trừ sâu, bệnh hại cuối vụ; tiếp tục củng cố bờ vùng, bờ thửa, tích trữ nước tại sông trục, ao hồ để tưới dưỡng cho lúa và cây rau màu trong suốt thời vụ. - Tiến hành thu hoạch nhanh gọn diện tích rau màu Xuân, cây ăn quả đã tới kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly đối với từng loại thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Huyện, thị xã
thành phố
Diện tích thu hoạch lúa Tình hình sâu bệnh hại Thu hoạch rau màu Xuân Diện tích trồng rau màu Hè,
 Hè - Thu
Bệnh Đạo ôn cổ bông Bệnh khô vằn Rầy nâu - RLT Ngô Lạc,
 đậu tương
Dược liệu,
HCC
Bí các loại Dưa
chuột
Rau màu
các loại
Tổng
DTN Nhiễm
nặng
    DTN Nhiễm nặng Phòng trừ DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
Mỹ Hào   42   70 560 42 700 77   75                
Văn Lâm   9   40 300 13 280 14   13           220 220  
Yên Mỹ   7   48 310 15 380 12   10 85         415 500  
Khoái Châu   11   110 250   330 95   95 50 10       250 310 20
Văn Giang         15 1 15 4   5 13   350 80 21 641 1.105 450
Ân Thi 50 1   1.790 1.055 18 2.680 126 1 125           185 185 65
Kim Động 80 16 0,5 550 2.500 150 2.300 85 5 70 150 36 21 20 50 181 458 30
Tiên Lữ 40     112 245 32 267 48   48 50 30     40 340 460  
Phù Cừ 430 4 0,3 96 560 45 725 56   52 139 42     26 273 480 570
TP. Hưng Yên   7 0,5 75 139 23 365 55   50 210 15       135 360 50
Cộng 600 96 1,3 2.891 5.934 339 8.042 572 6 543 697 133 371 100 137 2.640 4.078 1.185

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (11/10/2021 4:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (06/10/2021 9:08 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 01/10/2021(01/10/2021 8:41 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 20/9/2021(22/09/2021 10:13 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2021(13/09/2021 1:21 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 06/9/2021(06/09/2021 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 30/8/2021(30/08/2021 3:54 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 16/08/2021(16/08/2021 8:23 SA)

°
150 người đang online