Xin ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 21 - 05 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Danh mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, Sở NN-PTNT đã soạn thảo dự thảo QĐ ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định nêu trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành; Sở NN-PTNT đề nghị  các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia ý kiến vào dự thảo trên trước ngày 01/6/2021.

Chi tiết như dự thảo đính kèm:cv433.pdf

Tin mới nhất

Về việc tham gia ý kiến đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch...(09/04/2021 8:42 SA)

Xin ý kiến góp ý vào quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở...(25/12/2020 11:46 SA)

Xin ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển , nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh hưng yên đến...(27/11/2020 9:02 SA)

Về việc cung cấp thông tin Hợp tác xã phục vụ số hóa cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã nông nghiệp(30/10/2020 12:28 CH)

Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản...(22/09/2020 8:40 SA)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai...(15/09/2020 3:52 CH)

Dự thảo đề án thủy sản, hoa cây cảnh(11/06/2020 10:58 SA)

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển làng nghề, Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh...(20/02/2020 4:45 CH)

°
407 người đang online