Công điện về việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 28 - 05 - 2021
100%

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tiếp tục chủ động, phòng, chống dịch hiệu quả, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất; hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản, thực hiên “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hôi, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, UBND tỉnh đã ban hành công điện số 1093/CĐ-CTUBND ngày 1093/CĐ-CTUBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, xã, .. thực hiện tốt các nội dung trong công điện.

Chi tiết như công điện đính kèm:1093 cv_001.pdf

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng(12/09/2022 10:48 SA)

Hướng dẫn Đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới...(30/08/2022 8:04 SA)

Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên(05/08/2022 2:47 CH)

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(20/06/2022 11:31 SA)

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2022(23/05/2022 4:33 CH)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022(19/05/2022 4:36 CH)

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022(13/04/2022 10:19 SA)

Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới(23/03/2022 4:43 CH)

°
767 người đang online