Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 31/05/2021

Đăng ngày 31 - 05 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương thu hoạch nhanh, gọn lúa Xuân theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" đồng thời tiến hành bừa dập gốc rạ ngay sau khi thu hoạch để gốc rạ nhanh phân hủy, đảm bảo chất lượng đất phục vụ gieo, cấy lúa Mùa. - Tiếp tục theo dõi, phòng trừ sâu, bệnh trên cây lúa, rau màu và cây ăn quả vụ Xuân, đặc biệt chú ý đến các đối tượng rầy nâu cuối vụ trên lúa, rệp, bọ xít, sâu đục cuống quả trên nhãn, sâu vẽ bùa trên cây có múi, sâu xanh, sâu tơ hại rau họ thập tự, .... - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống, phân bón trên địa bàn, hạn chế việc lưu thông hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường. - Tiến hành thu hoạch nhanh gọn diện tích rau màu Xuân, cây ăn quả đã tới kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly đối với từng loại thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Huyện, thị xã
thành phố
Diện tích thu hoạch lúa Tỷ lệ % theo KH Tình hình sâu bệnh hại Diện tích thu hoạch rau màu Xuân
Bệnh BL, đốm sọc VK Bệnh khô vằn Rầy nâu - RLT
DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
DTN Nhiễm nặng Phòng trừ DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
Mỹ Hào 700 22 17   20 600 50 715 80   80  
Văn Lâm 300 14 6   15 320 14 320 31 1 30 220
Yên Mỹ 250 12 28 1,5 70 370 16 480 22,4   20 530
Khoái Châu 20 1 20   50 330 5 400 120   120 400
Văn Giang   0 2,2   5 14,9 1 15 3,9   5 1.150
Ân Thi 3.050 41 12 0,5 20 655 10 2180 146 1 145 190
Kim Động 110 3 20   45 2500 150 2600 85 5 70 560
Tiên Lữ 1.035 29 21   40 252 39 280 71 0,5 71 495
Phù Cừ 1.973 55 32 1,5 86 680 52 780 68 3 62 500
TP. Hưng Yên 60 7 3   25 148 24 375 59,5 1,5 55 500
Cộng 7.498 27 161 3,5 376 5.870 361 8.145 687 12 658 4.545

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (11/10/2021 4:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (06/10/2021 9:08 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 01/10/2021(01/10/2021 8:41 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 20/9/2021(22/09/2021 10:13 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2021(13/09/2021 1:21 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 06/9/2021(06/09/2021 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 30/8/2021(30/08/2021 3:54 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 16/08/2021(16/08/2021 8:23 SA)

°
540 người đang online