Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 06 - 2021
100%

Ngày 15/6/2021, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên gồm 07 phòng chuyên môn, 07 chi cục; 04 trung tâm; 01 ban quản lý

Chi tiết như Quyết định đính kèm:19 qdqp.pdf

Tin mới nhất

Nghị định thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai(04/08/2021 2:55 CH)

Thông tư ban hành sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn...(02/07/2021 8:44 SA)

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2013/TT ngày 28/02/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và...(22/06/2021 7:45 SA)

Luật Thanh niên năm 2020(24/02/2021 1:16 CH)

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng...(02/02/2021 3:10 CH)

Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của BCĐ trung ương về phòng,...(02/10/2020 12:25 CH)

Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp(27/07/2020 3:23 CH)

Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy...(15/07/2020 10:08 SA)

°
984 người đang online