Tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Đăng ngày 19 - 06 - 2021
100%

Ngày 18/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1290/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, triển khai hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

- Từ 00h00 ngày 19/6/2021, thực hiện nghiêm các nội dung sau:

+ Tiếp tục dừng các dịch vụ sau: Karaoke, trò chơi điện tử, bar, vũ trường, mát-xa, chiếu phim.

+ Các loại hình kinh doanh dịch vụ khác được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm lập danh sách khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, thời điểm sử dụng dịch vụ) để thực hiện công tác phòng, chống dịch khi cần; ký cam kết phòng, chống dịch với UBND xã, phường, thị trấn tại địa bàn.

+ Các hoạt động chính trị, xã hội, hội nghị, hội thảo cần thiết được phép tổ chức. Người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương chịu trách nhiệm quyết định việc tổ chức và quy mô tổ chức hoạt động.

+  Đám hiếu, hỷ; hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng hạn chế số người tham dự. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao hạn chế số lượng khán giả vào xem.

Tất cả các hoạt động, dịch vụ phải tuân thủ nghiêm túc yêu cầu 5K; thực hiện định kỳ hằng tuần khai báo y tế (đối với cá nhân) và đánh giá an toàn phòng, chống dịch tại các ứng dụng Antoancovid.vn, Atalink (đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các cơ sở khác).

- Về kiểm soát người ra, vào tỉnh:

+ Người từ các địa phương có dịch về tỉnh phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 21 ngày; nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế công nhận trong vòng 03 ngày thì được sinh hoạt và làm việc bình thường và phải ở lại tỉnh. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý người trở về từ các địa phương có dịch đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

+ Người từ vùng không có dịch thuộc tỉnh ngoài vào tỉnh phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu ra ngoài tỉnh thực hiện theo quy định của cơ quan, đơn vị mình; không được đến vùng có dịch trừ trường hợp phải thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1290/UBND-KGVX.

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021(17/09/2021 9:43 CH)

Công điện tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh ngày 02/9(01/09/2021 4:43 CH)

Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ,...(04/08/2021 10:30 SA)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19(02/08/2021 5:09 CH)

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19(02/08/2021 5:07 CH)

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về...(12/07/2021 7:47 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng,...(25/06/2021 10:55 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch...(09/06/2021 8:14 SA)

°
709 người đang online